OBS! SLUTSÅLD, EJ I LAGER: De döende européerna

Karl-Markus Gauß
Mjuka pärmar
209 s
Översättning från tyskan av Per Nilson; boken innehåller foton av Kurt Kaindl
Förlagspris: 
34 kr
Utgivningsår: 
2008
ISBN: 
978-91-633-1711-8
En av Österrikes främsta essäister besöker fem försvinnande små folkgrupper i fem europeiska regioner. "Gauss är en engagerad skribent med öppna ögon och stort hjärta." (Kjell Albin Abrahamson i Sundsvalls Tidning). "(...) läsvärda reportagebok 'De döende européerna', som både konkretiserar och fördjupar bilden av Europas samtid och historia." Lars Linder i Dagens Nyheter 2008.06.12

PRESENTATION av De döende européerna

I antologin Varma och kalla bad (Österrike berättar), utgiven av Bokförlaget Tranan, har svenska läsare kunnat bekanta sig med Karl-Markus Gauß författarskap. Nu kommer för första gången en hel bok av Gauß ut på svenska.Boken bygger på resor till fem olika europeiska regioner. I varje region bekantar sig Gauß med en viss folkgrupp: de sefardiska judarna i Sarajevo, gottschee-tyskarna i Slovenien, de albanska arbëresherna i italienska Kalabrien, sorberna i östra Tyskland, arumänerna i Makedonien. De har alla det gemensamt att de är få i förhållande till majoritetsbefolkningen och att deras framtid är oviss. Det är en fantastisk bok, en rik och nyttig bok! Enkel men ändå anspråksfull, både vad gäller språk och innehåll. Gauß blandar resebilder, naturbeskrivningar, porträtt av städer, utflykter i den mindre välkända kulturhistorien, politiska skisser och berättelser om människor. Boken har fått lysande kritik i tyskspråkiga tidningar. Die sterbenden Europäer har översatts till spanska, franska, polska, tjeckiska, slovenska, rumänska (kanske fler språk). Gauß är en respekterad, viktig europeisk författare.

Karl-Markus Gauß. Foto©Kurt Kaindl.Karl-Markus Gauß. Foto©Kurt Kaindl.

LÄS MER OM KARL-MARKUS GAUß
Biografi
Gauß är född 1954 och bosatt i Salzburg. Han är essäist, kritiker och utgivare av tidskriften Literatur und Kritik. Han skriver för stora tyskspråkiga tidningar som Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung och Die Presse. Han har fått flera utmärkelser, bland andra Österrikiska statspriset för kulturpublicistik (1994), Europeiska essäistpriset Charles Veillon (1997), Bruno Kreisky-priset för politisk bok (1998), Österrikiska bokhandelns hederspris för tolerans i tanke och handling (2001), Vilenica Prize (2005). År 2006 blev Gauß medlem av Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung; år 2007 fick han ett hedersdoktorat i filosofi vid Salzburgs universitet. Gauß medverkade vid bokmässan i Göteborg år 2005. På utrikespolitiska föreningens hemsida kan man avlyssna en intervju med Gauß (www.radioupf.se/?p=15). Kjell Albin Abrahamson har skrivit om Die Hundeesser von Svinia i Sydsvenskan (www.sydsvenskan.se/varlden/article93163.ece). Även Aftonbladet och Dagens Nyheter har skrivit om Gauß.

Verk
Gauß har skrivit en lång rad böcker, till exempel: Die versprengten Deutschen (på resa till de tyska minoriteterna i Litauen, Slovakien och Ukraina); Die Hundeesser von Svinia (om romernas svåra situation i Slovakien); Mit mir, ohne mich. Ein Journal (Gauß berättar om olika personligheter, livshållningar, regioner); Zu früh, zu spät. Zwei Jahre (Gauß skriver om Irakkriget, om släktingarna som utvandrade från Vojvodina till Amerika och deras illusioner, om lönsamma spermabanker, om Aleksandar Tišma och andra författare…).

KRITIKER OM GAUß' BÖCKER - NÄRMARE PRESENTATION AV NÅGRA AV BÖCKERNA

Die sterbenden Europäer; 2001 (De döende européerna)”Till höjdpunkterna i [katalogen] Vårens böcker hör Karl-Markus Gauss reseskildring ’De döende européerna’ (Perenn).” (Stefan Jonsson i Dagens Nyheter 2008.02.02)

"En gripande bok. (...) I Gauß' studier förenas politisk analys, historisk exkurs, kulturfilosofisk reflektion, reportage, intervju och resebild till en egen genre av hög litterär kvalitet - och läsbarhet." (Andreas Nentwich, Die Zeit)

”Att läsa Gauß innebär: att lära sig se med andra ögon.” (Ulrich Weinzierl, Frankfurter Allgemeine Zeitung)

”Likt få andra förmår Karl-Markus Gauß att knyta samman de gångna århundradenas historia med nutidshistorien.” (Alois Woldan, Die Presse)

”Det kan inte råda något tvivel om att detta är ett viktigt, differentierat och tankeväckande bidrag till den kulturella självförståelsen i ett Europa som håller på att omforma sig.” (Renate Wiggershaus, Neue Zürcher Zeitung)

Die versprengten Deutschen; 2005 (De fjärran tyskarna)

”Samtidigt utgör dessa böcker varningsrop: Mångfald och tolerans i samtiden kan bara den tillämpa som umgås varligt med arvet från det förflutna.” (Sabine Berking, Frankfurter Allgemeine Zeitung

”…störst intryck gör emellertid författarens många samtal och möten med sina protagonister. Levnadsteckningarna från det litauiska Memel, Zips i östra Slovakien liksom från de tyska kolonierna runt Odessa är lika representativa som individuella.” (Thomas Medicus, Frankfurter Rundschau)

Die Hundeesser von Svinia; 2004 (Hundätarna från Svinia)

Om ”Die Hundeesser von Svinia” skrev Lisa Pelling i Aftonbladet 2004.05.23.

”…ett trendbrott vad gäller dubbelmoral och falsk humanism. Boken är ärlig och uppriktig, Gauss känner stor sympati för Slovakiens romer men han aktar sig för att idealisera. (…) Jag har försökt intressera svenska förlag för den skakande men samtidigt vackert skrivna boken. Tyvärr utan framgång. Gauss är en engagerad skribent med öppna ögon och stort hjärta. (…) Grunden för debatt och reformer har lagts med FN-rapporten och Gauss bok.” (Kjell Albin Abrahamson, [i]Sundsvalls Tidning)

”Karl-Markus Gauß förmedlar atmosfär med den finaste precision, med litterär och essäistisk fulländning. Därför är hans bok egentligen alltför sann för att vara vacker… Ännu kommer vi att bittert behöva denna lilla bok i EU.” (Christian Schmidt-Häuer, Die Zeit)

”Karl-Markus Gauß är en nyfiken och kritisk upptäckare av det 'nya' Europa. Hans reportage läser man som ett stumt skri mot orättvisan.” (Erika Achermann, Tages-Anzeiger)

”Med ’Hundätarna från Svinia’ har Karl-Markus Gauß på nytt skärpt blicken för periferins Europa.” (Michael Freund, Der Standard)

”Karl-Markus Gauß är emellertid en reseskildrare av rentav filosofiskt format: Hans seende är ett skådande, och när han rapporterar så uppstår bakom den tryckta bokstaven det som man tidigare försökte fånga med begreppet ’aura’.” (Ursula Pia Jauch, Neue Zürcher Zeitung)

Zu früh, zu spät. Zwei Jahre; 2007 (För tidigt, för sent. Två år)

Bokpresentation: Gauß skriver om Irakkriget, om släktingarna som utvandrade från Vojvodina till USA och deras illusioner, om lönsamma spermabanker; han resonerar kring urgamla mänskliga frågor; han skriver om sin far, ”den store portalgestalten för misslyckandet i mitt liv”; läsningen av berömda, emellanåt bortglömda författare leder honom till existentiell självprövning.

Recensionsutdrag: ”Jag förmådde inte avbryta läsningen en enda minut… Den omsorgsfulle stilisten Gauß, en mästare på välputsade formuleringar, träffar mitt i prick med stor regelbundenhet, man skulle vilja och skulle kunna citera honom sida upp och sida ner.” (Ulrich Weinzierl, Die Welt)

”[Hans] omfångsrika dagbok ’Zu früh, zu spät’ är på samma gång skarpsinnig och poetisk… Den ständiga växlingen i hans enorma språkregister, från den bitska kommentaren till rent litterära beskrivningar… gör Gauß’ senaste dagbok till ett skimrande konstverk.” (Franz Haas, Neue Zürcher Zeitung)

Von nah, von fern. Ein Jahresbuch; 2003 (Från när och fjärran. En årsbok)

Bokpresentation: I detta essäband skriver Gauß om österrikiska valkamper, tysk teater, trans-atlantiska förkastningar, om en kroatisk flod som en dag börjar flyta i motsatt riktning, den egna farfaderns mytiska gestalt…

Recensionsutdrag:

”I hans nya, andra dagbok får den arga polemiken märkbart ge plats för en lugn, berättande prosa av enkel storhet – om lustiga figurer, vänner som dör, vardagen med barnen. Ett verk där berättarkonsten lierar sig med moralen, utan att vara moraliserande eller konstlad.” (Franz Haas, Neue Zürcher Zeitung)

Mit mir, ohne mich; 2002 (Med mig, utan mig)

Bokpresentation: Denna årsbok omfattar tiden från augusti 2000 till juli 2001. En centraleuropés loggbok som förenar melankoli och polemik, berättande och reflektion, minnen och skisser. Porträtt av döda vänner och essäer om författare som Karl Kraus och Sandor Marai. Attacker mot konformismen och underhållningsindustrins tvång. Gauß skriver om personligheter i periferin, om livshållningar och olika regioner.

Recensionsutdrag: ”Karl-Markus Gauß är en glänsande polemiker.” (Günter Kaindlstorfer, [i]Deutschlandfunk)

SAGT OM TIDSKRIFTEN Literatur und Kritik SOM GES UT AV KARL-MARKUS GAUß

”Det bästa med denna tidskrift, som i Karl-Markus Gauß funnit en enastående utgivare, är det ur dubbelmonarkins ruiner räddade intresset för Sydosteuropas litteratur, den öppna och humana blicken, för att inte tala om de famösa kulturbreven från alla kontinenter.” (Die Welt)

”Literatur und Kritik hör säkert till de viktigaste tyskspråkiga litteratur- och kulturtidskrifterna. Inte bara för att sådant som glömts bort återupptäcks och kloka kulturbrev innebär vederkvickelse för varje intelligent läsare, utan också för att teman och bidrag förmår behandla till och med sådant som är kontroversiellt på ett strålande sätt. Ett absolut måste.” (Buchkultur) ”De felaktiga föreställningarna om länderna i öst försöker, sedan flera år tillbaka, den i Salzburg utgivna kulturtidskriften Literatur und Kritik att korrigera. Genom ett mödosamt arbete har man samlat en högt kvalificerad grupp författare och essäister. De rapporterar inte bara om vad som händer i EU utan också om det rikhaltiga och kulturella livet i länderna bortom Schengen.” (Der Standard)