Det började i Stralsund. Möten med Central- och Östeuropa 1982-2020

Per Nilson
Mjuka pärmar
407 s
Förlagspris: 
180 kr
Utgivningsår: 
2023
ISBN: 
978-91-527-5078-0

 

 

 

 

 

Portokostnad: 75 kr (exkl. moms 6 procent)

---------------------------------------------------

Per Nilson är översättare och driver sedan 1998 Bokförlaget perenn som specialiserat sig på litteratur från eller med anknytning till Centraleuropa.

 

Presentation av boken:

Resor - Människor - Historia. Från Vilnius till Korçë - från Trieste till Istanbul.

Stralsund, 1982: gammal svenskstad bakom en rigoröst bevakad gräns. Jag var sexton år gammal och det var mitt första besök bakom Järnridån - oerhört spännande! Snart väntade fler öststater: Tjeckoslovakien, Ungern, Sovjetunionen, Rumänien, Albanien. Så gick åren - med språkstudier, översättningar, resor och reseskildringar - tills jag tyckte att det var dags att summera. Resultatet blev denna bok.

Boken bygger på reseskildringar som jag publicerat på min sajt Kultur i öst sedan 2005 och bjuder på inblickar i det som intresserar mig mest: (kultur)historia, samhällsförhållanden, språk, litteratur, arkitektur, musik och människor. Reseminnen - intryck, upplevelser och reflektion - varvas med fakta och fördjupande avsnitt. Arton länder samsas mellan bokens pärmar: Tyskland (med tyngdpunkt på DDR), Litauen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Serbien, Kroatien, Slovenien, Italien, Nordmakedonien, Kosovo, Albanien, Rumänien, Bulgarien, Polen, Ukraina, Grekland, Turkiet. Bokens foton är i de flesta fall tagna under mina resor.

Ur innehållet: 

Etniska minoriteter: tjecker och slovaker i Kroatien, Serbien, Rumänien; tyskar i Slovakien; romer i Rumänien, Slovakien och Bulgarien; makedonier i norra Grekland med flera.

Gränsförskjutningar: Italiens nordöstra hörn efter första respektive andra världskriget; Danmark-Tyskland i samband med det dansk-preussisk/österrikiska kriget 1864 samt efter folkomröstningen 1920 med flera. 

Folkomflyttningar: polacker och tyskar i samband med att Polens gränser försköts västerut efter andra världskrigets slut; mellan Grekland och Turkiet på 1920-talet. 

DDR får stort utrymme (sex av bokens 22 kapitel) med bland annat porträtt av några oppositionella samt en skildring av timmarna före och efter Berlinmurens fall.

Krigen i Jugoslavien under 1990-talets förra hälft samt Rysslands krig mot Ukraina.

Den preussiska välkomstkulturen från och med 1685 som innebar att bland andra böhmiska protestanter fann en fristad i Tyskland (Herrnhut, Rixdorf/Berlin). Flyktingarna tillhörde Böhmiska bröderna/Brödrauniteten ur vilka herrnhutismen växte fram på 1700-talet. Därifrån spred de sig till olika platser i Europa, bland annat till Christiansfeld i Danmark som är upptagen på UNESCO:s lista över världskulturarv. Herrnhutismen är idag ett lutherskt, pietistiskt samfund med världsvid spridning. I de länder där man är verksam lägger man stor vikt vid att erbjuda skolundervisning.