Det började i Stralsund. Möten med Central- och Östeuropa 1982-2020

Per Nilson
Mjuka pärmar
407 s
Förlagspris: 
180 kr
Utgivningsår: 
2023
ISBN: 
978-91-527-5078-0

"Om förläggaren Per Nilsson som person varit anonym i sin förläggargärning, så talar han desto tydligare med sin stora samling resetexter. Det började i Stralsund heter boken. Den saknar författarnamn både på omslagets fram- och baksida, och det är kanske rätt så typiskt Nilsson! Sak är viktigare än person, vilket på sitt sätt kan vara rätt så sympatiskt. Som förläggare har Nilsson med perenn utgivit viktiga författare som Karl-Markus Gauss, Wolfgang Borchert, Jiří Weil och Dezső Kosztolányi. Hans utgivning har således inte alls varit anonym!" (...) Vill man resa i fåtöljen är Per Nilssons bok ett gott sällskap." - Bloggen Nydahls Occident

 

------------------------------------------------

Portokostnad: 75 kr (exkl. moms 6 procent)

-------------------------------------------------

Vilnius, Litauen.Vilnius, Litauen.

Bokförlaget perenn firar 25 år med en europeisk mosaik - Det började i Stralsund:

Resor - Människor - Historia. Från Vilnius till Korçë - från Trieste till Istanbul.

Stralsund, 1982: gammal svenskstad bakom en rigoröst bevakad gräns. Jag var sexton år gammal och det var mitt första besök bakom Järnridån - oerhört spännande! Snart väntade fler öststater: Tjeckoslovakien, Ungern, Sovjetunionen, Rumänien, Albanien. Så gick åren - med språkstudier, översättningar, resor och reseskildringar - tills jag tyckte att det var dags att summera. Resultatet blev denna bok där reseminnen varvas med fakta och fördjupande avsnitt. Om boken har en röd tråd så är det etniska minoriteter, gränsförskjutningar och folkomflyttningar. Bokens kapitel kan läsas fristående.

Boken bygger på reseskildringar som jag publicerat på min sajt Kultur i öst sedan 2005 och bjuder på inblickar i det som intresserar mig mest: (kultur)historia, samhällsförhållanden, språk, litteratur, arkitektur, musik och människor. Arton länder ingår: Tyskland (med tyngdpunkt på DDR), Litauen, Tjeckien, Slovakien, Ungern, Serbien, Kroatien, Slovenien, Italien, Nordmakedonien, Kosovo, Albanien, Rumänien, Bulgarien, Polen, Ukraina, Grekland, Turkiet. Bokens foton är i de flesta fall tagna under mina resor.

Låt dig inte avskräckas av bokens digra omfång - läsning från pärm till pärm är inte alls nödvändigt. Ord som provkarta, mosaik, buffé och skafferi beskriver rätt väl bokens uppbyggnad, så bläddra och botanisera efter eget huvud! Jag hoppas du ska finna något av intresse. Det skulle glädja mig mycket.

Hrabal - tjeckisk restaurang i Győr, Ungern.Hrabal - tjeckisk restaurang i Győr, Ungern.

-----------------

Ur innehållet: 

Etniska minoriteter: tjecker och slovaker i Kroatien, Serbien, Rumänien; tyskar i Slovakien; romer i Rumänien, Slovakien och Bulgarien; makedonier i norra Grekland med flera.

Gränsförskjutningar: Italiens nordöstra hörn efter första respektive andra världskriget; Danmark-Tyskland i samband med det dansk-preussisk/österrikiska kriget 1864 samt efter folkomröstningen 1920 med flera. 

Folkomflyttningar: polacker och tyskar i samband med att Polens gränser försköts västerut efter andra världskrigets slut; mellan Grekland och Turkiet på 1920-talet. 

DDR får stort utrymme (sex av bokens 22 kapitel) med bland annat porträtt av några oppositionella samt en skildring av timmarna före och efter Berlinmurens fall.

Krigen i Jugoslavien under 1990-talets förra hälft samt Rysslands krig mot Ukraina.

Den preussiska välkomstkulturen från och med 1685 som innebar att bland andra böhmiska protestanter fann en fristad i Tyskland (Herrnhut, Rixdorf/Berlin). Flyktingarna tillhörde Böhmiska bröderna/Brödrauniteten ur vilka herrnhutismen växte fram på 1700-talet. Därifrån spred de sig till olika platser i Europa, bland annat till Christiansfeld i Danmark som är upptagen på UNESCO:s lista över världskulturarv. Herrnhutismen är idag ett lutherskt, pietistiskt samfund med världsvid spridning. I de länder där man är verksam lägger man stor vikt vid att erbjuda skolundervisning.

Václav Havels gata i Češko Selo ("Tjeckiska byn"), Serbien.Václav Havels gata i Češko Selo ("Tjeckiska byn"), Serbien.