SLOVAKISKT: En presentation av den slovakiske författaren Janko Jesenský

Av Per Nilson.

En presentation av den slovakiske författaren Janko Jesenský

Janko Jesenský.Janko Jesenský.

Om Janko Jesenský står följande att läsa i Nationalencyklopedin: ”[…] 1874-1945, slovakisk författare, jurist. J. skrev poesi, men hans betydelse ligger inom prosan, där slovakiska småborgare skildras humoristiskt och satiriskt. I romanen Demokrati (’Demokraterna’, 1-2, 1934-37), som är J:s viktigaste verk, skildras det politiska livet i mellankrigsrepubliken.”

Informationen i denna presentation är hämtad från webbplatsen www.litcentrum.sk samt ur boken Slnečný kúpel’ (utgiven på förlaget Matica Slovenská, 2005), som innehåller ett antal av Jesenskýs kortare prosastycken.

Jesenský växte upp i en bondefamilj. Efter studier i juridik i bland annat Cluj (som då låg i Ungern men numera i Rumänien) doktorerade han 1901. Han arbetade därefter som advokat – först på flera advokatkontor och därefter på egen hand.

Efter första världskrigets utbrott fängslades han på grund av att han var slovakisk nationalist (”panslavist”; Slovakien var fram till Tjeckoslovakiens bildande 1918 en del av Ungern; Tjeckien en del av Österrike). År 1915 skickades han som soldat till den ryska fronten. Efter en kort tid tog han sig över till den ryska sidan och lät sig tillfångatas. Han anslöt sig till de tjeckoslovakiska legionerna i Ryssland.

Jesenský som soldat i de tjeckoslovakiska legionerna i Ryssland.Jesenský som soldat i de tjeckoslovakiska legionerna i Ryssland.

Han var redaktör för den slovakiska bilagan av tidskriften Čechoslovan i Voronezj. Här lärde han känna en annan betydande slovakisk författare, Jozef Gregor Tajovský, samt den inte helt okände tjeckiske kollegan Jaroslav Hašek. Vidare var Jesenský redaktör för den i Kiev utgivna tidskriften Slovenské hlasy (Slovakiska röster) samt verksam inom den ryska avdelningen av Tjeckoslovakiska nationella rådet. Han var bosatt i Moskva, Omsk, Jekaterinburg. I januari 1919 anträdde Jesenský, i sällskap med andra, båtresan från Vladivostok till Yokohama i Japan. Via Shanghai, Singapore, Colombo och Neapel kom han slutligen hem till Slovakien. Jesenský innehade den högsta befattningen, žup, inom de lokala förvaltningarna i Gemer-Malohont och Rimavská Sobota. Mellan åren 1929 och 1938 innehade han poster inom Krajinský urad, ett förvaltningsorgan som utgjorde en länk mellan de regionala och lokala förvaltningarna och landets ministerier. Under åren 1930-1939 var han ordförande för det slovakiska författarförbundet. I mars 1939 slogs Tjeckoslovakien sönder. Den första slovakiska republiken utropades den 14 mars 1939 och dagen efter marscherade tyska trupper in i Prag. I Slovakien installerade tyskarna en lydregim. I protest mot detta skrev Jesenský en rad politiska dikter och pamfletter. De smugglades ut ur landet och ingick i BBC:s utsändningar till Tjeckoslovakien under kriget. Efter kriget utkom de i bokform under titeln Na zlobu dňa. Det gjorde även diktsamlingen Čierne dni (Svarta dagar). Under kriget stödde Jesenský den antifascistiska rörelsen. Han dog i Bratislava i december 1945. År 1991 tilldelades han T. G. Masaryk-orden av första klassen in memoriam (orden har fem klasser, av vilka den första är den främsta). Den utdelas av den tjeckiske (fram till 1993 tjeckoslovakiske) presidenten till personer som gjort framstående insatser för demokrati, humanitet och mänskliga rättigheter.

Jesenský var både poet och prosaist. Den första diktsamlingen kom år 1905. Inom vissa konservativa kretsar väckte Jesenskýs dikter anstöt – de ansågs vara alltför moderna, ja cyniska. Viktiga drag i Jesenskýs poesi är ironin och självironin. Engagemanget för nationen som kämpar för sin självständighet kommer till uttryck i dikterna han skrev under sin tid i fångenskap och under sin tid i de tjeckoslovakiska legionerna i Ryssland. Den första boken med prosa utkom 1913: Malomestské rozprávky (Berättelser från småstaden). Den omfångsrika romanen Demokrati utgör höjdpunkten i Jesenskýs prosa. När han skrev den hade han många års yrkesverksamhet inom den politiska världen och den offentliga förvaltningen bakom sig. Jesenský avslöjar obarmhärtigt de missförhållanden han sett.

1) Denna webbplats tillhör organisationen Literarné informačné centrum, som har till uppgift att sprida information om slovakisk litteratur (man tillhandahåller även viss information på engelska och tyska). Här finns bland annat fylliga presentationer av ett stort antal slovakiska författare. Klicka först på ”Album slovenských spisovatel’ov” – Album över slovakiska författare – och därefter, bland rubrikerna till vänster, på ”Abecedný zoznam slovenských spisovatelov” – Slovakiska författare i bokstavsordning. I denna förteckning klickade jag på ”Jesenský, Janko” och hittade en hel del nyttiga upplysningar.