År 2023 firar Bokförlaget perenn 25 år med en europeisk mosaik: "Det började i Stralsund. Möten med Central- och Östeuropa 1982-2020".

ETT HÄFTE MED KORTA UTDRAG UR BOKEN KAN BESTÄLLAS KOSTNADSFRITT FRÅN FÖRLAGET.

Ända sedan tonåren har jag lockats av Central- och Östeuropa – av språken, människorna, kulturen och historien. Resorna har blivit många, liksom reseskildringarna – publicerade på sajten Kultur i öst sedan 2005. Nu kommer en del av dem (i omarbetat skick) jämte några nyskrivna texter ut i bokform: från 16-åringens första besök bakom Järnridån till 54-åringens möte med norra Grekland och Istanbul. Ibland har det varit fråga om ren längtan ut, andra gånger har jag varit på jakt efter böcker att översätta och ge ut på mitt förlag (perenn), deltagit i språkkurser eller uppsökt en viss etnisk minoritet. Också resmålen har skiftat: från stora, mer eller mindre välbekanta städer till små byar långt från allfarvägarna. Boken bjuder på inblickar i det som intresserar mig mest: (kultur)historia, samhällsförhållanden, språk, litteratur, arkitektur, musik och människor. Reseminnen – intryck, upplevelser och reflektion – varvas med fakta och fördjupande avsnitt. Om boken har en röd tråd så är det etniska minoriteter, gränsförsjutningar och folkomflyttningar. Följande länder ryms mellan pärmarna: Tyskland (med tyngdpunkt på DDR), Litauen, ČSFR/Tjeckien, Slovakien, Ungern, Serbien, Kroatien, Slovenien, Italien, Nordmakedonien, Kosovo, Albanien, Rumänien, Bulgarien, Polen, Ukraina, Grekland, Turkiet. 

Buklarest, december 1986.Buklarest, december 1986.

Rådhuset i Levoča, Slovakien (2011/12).Rådhuset i Levoča, Slovakien (2011/12).

Klocktorn i renässansstil framför Helige Antonius kyrka i Spišská Belá, Slovakien (2011/12).Klocktorn i renässansstil framför Helige Antonius kyrka i Spišská Belá, Slovakien (2011/12).

Florina, norra Grekland: Snö och söderns skarpa sol (februari 2020).Florina, norra Grekland: Snö och söderns skarpa sol (februari 2020).