"oslagbara skildringar av ett ruinerat Tyskland år Noll (en pjäs och 14 prosastycken)" -

Martin Lagerholm i Smålandsposten 2008.12.18, under rubriken "Årets prosa", om "Utanför dörren. Fjorton prosastycken och ett drama" av Wolfgang Borchert.