Kommande utgivning

Hösten 2007: Wolfgang Borchert
Våren 2008: Karl-Markus Gauß

Ett urval av Wolfgang Borcherts berättelser samt dramat "Draußen vor der Tür" utkommer hösten 2007 i Bodil Zaleskys översättning. Borchert är en av förgrundsgestalterna i den tyska efterkrigslitteraturen. Borchert har prisats av många, bland andra Heinrich Böll: "(...) mästerliga korta berättelser, kyliga och knappa, inte ett ord för mycket, inte ett enda för lite."

Karl-Markus Gauß' Die sterbenden Europäer (De döende européerna) utkommer våren 2008 i översättning av Per Nilson. Vad är naturligare för ett förlag som verkligen tar central- och östeuropeisk kultur och litteratur på allvar än att ge ut Karl-Markus Gauß? Författaren uppsöker fem försvinnande små folkgrupper i östra Europa och beskriver deras situation: sefarderna i Sarajevo, gottschee-tyskarna i Slovenien, arbëresherna i södra Italien, sorberna i östra Tyskland samt arumänerna i Makedonien. Gauß skriver också för stora tyskspråkiga tidningar som Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung, Die Presse. Han är essäist och utgivare av tidskriften Literatur & Kritik. Gauß' böcker har fått lysande kritik och har översatts till flera språk.

Om Die sterbenden Europäer har sagts:

"Att läsa Gauß innebär: att lära sig se med andra ögon." (Frankfurter Allgemeine Zeitung)