italienskt

ITALIENSKT: "Modern" och "Gamlingen"- två berättelser av Italo Svevo

Inledning och översättning från italienskan av Bodil Zalesky

Italo Svevo."Svevo" är det italienska ordet för "schwabisk".Italo Svevo."Svevo" är det italienska ordet för "schwabisk".

Trieste - det gamla Österrikes port till världen

Text och bild: Ulf Irheden.

Staden vid havet var Österrikes port till världen

Prenumerera på innehåll