Kanske den enda gatan i världen som är uppkallad efter Václav Havel finns i Češko Selo.

Kanske den enda gatan i världen som är uppkallad efter Václav Havel finns i Češko Selo.