Den nya grannen till borgen i Marienburg - ett stort reningsverk.

Den nya grannen till borgen i Marienburg - ett stort reningsverk.