Artikel med innehåll som berör Italien finns under "Tema fd Jugoslavien": "FRÅN DARUVAR TILL TRIESTE - EN HÖSTRESA; del 6/6: Trieste/Trst - promenader mellan hav och karstplatå"