33 % lägre f-pris på fyra böcker! Läs mer om förlagets otroligt låga priser samt utgivning våren 2008.<!--break-->

Bokförlaget perenn sänker nu f-priset på fyra titlar med en tredjedel: Judiska anekdoter (tidigare 60 kr), Mendelssohn på taket (tidigare 110 kr), Gallerian (tidigare 50 kr), Liv med en stjärna (tidigare 115 kr). Beställ böckerna genom bokhandeln eller direkt från förlaget. A L L A betalar f-pris - inte bara bokhandeln! Det betyder att du slipper bokhandelns påslag om du handlar direkt från förlaget. Är inte detta ett mycket förmånligt erbjudande?

Utgivning våren 2008: De döende européerna av Karl-Markus Gauss.

Karl-Markus Gauss' Die sterbenden Europäer (De döende européerna) utkommer våren 2008 i översättning av Per Nilson. Författaren uppsöker fem försvinnande små folkgrupper i östra och södra Europa och beskriver deras situation: sefarderna i Sarajevo, gottschee-tyskarna i Slovenien, arbëresherna i södra Italien, sorberna i östra Tyskland samt arumänerna i Makedonien. Gauss skriver för stora tyskspråkiga tidningar som Die Zeit, Neue Zürcher Zeitung, Die Presse. Han är essäist och utgivare av tidskriften Literatur & Kritik. Gauss' böcker har fått lysande kritik och har översatts till flera språk. Om Die sterbenden Europäer har sagts: "Att läsa Gauss innebär: att lära sig se med andra ögon." (Frankfurter Allgemeine Zeitung).