Frans Josef - kejsare i katastrofernas tid

Författare: Ulf Irheden
Mjuka pärmar
366 s
Förlagspris: 
150 kr
Utgivningsår: 
2018
ISBN: 
978-9-163-977527-0

Trådbundet mjukband med flikomslag

Format: 140 x 210 mm

Antal sidor: 366

Förlagspris: 150 kr

Vid beställning direkt från förlaget tillkommer moms 6 procent samt porto

----------

Några rader från förläggaren:

Varför intressera sig för biografin Frans Josef - kejsare i katastrofernas tid? Det finns flera skäl. Boken är välskriven, läsbar och vederhäftig. Den är frukten av ett mycket noggrant och omsorgsfullt arbete. Den må vara redovisande till sin karaktär (även om analyser och resonemang också förekommer) men det ser jag inte som en brist. Analyserande, problematiserande och argumenterande texter i all ära, men ibland vill man kanske bara lära sig något, få grepp om komplicerade skeenden - så mycket mer som de bidragit till att forma vår europeiska samtid? Genom sitt ämne - Frans Josef - och sin bredd - i katastrofernas tid - fyller denna bok utan tvekan en lucka i den svenska utgivningen av historiska fackböcker. 

"Folkbildning" tror jag visst att det brukade kallas.

"Sometimes, silence can be like thunder" (Bob Dylan) - hittills ingen recension eller omnämnade av boken trots den stora mängd recensionsexemplar som skickats ut.  

----------

Utgivningen sammanfaller med 100-årsminnet av första världskrigets slut och dubbelmonarkin Österrike-Ungerns fall. Illustrerad med foton från Österrikiska nationalbibliotekets arkiv samt kartor. Formgivning och sättning: Håkan Lindgren.

I otaliga skolor, offentliga lokaler och restauranger - från Innsbruck i väster till Lviv i öster, från Prag i norr till Dubrovnik i söder – hängde hans porträtt. Under 68 år styrde han Österrike-Ungern, det väldiga riket i Europas mitt. Generationer kom och gick, världen förändrades – och Frans Josef regerade vidare som om det inte fanns någon bortre gräns.

Men det gjorde det, förstås. Gammal och trött dog han 1916, mitt under det världskrig som han i hög grad var medskyldig till. Att rikets sammanbrott väntade runt hörnet, att klockan snart skulle klämta för huset Habsburg - den dynasti som länkat Centraleuropas öden under 650 år - kunde väl ingen riktigt ana då.

Under Frans Josefs styre duggade de politiska katastroferna tätt. Det mångnationella riket ställdes inför stora utmaningar i nationalismens tidevarv. Men det fanns också ljusare sidor. Tack vare det liberala samhällsklimatet framstod Wien kring sekelskiftet 1900 som en av Europas ledande kulturmetropoler.

Med kejsaren som utgångspunkt levandegör denna bok en hel epok: från det europeiska revolutionsåret 1848 till dubbelmonarkins fall 1918 och det närmaste efterspelet. Vi anar prakten i Schönbrunns salar men också stanken i Wiens kloaker där de fattigaste sökte skydd. Redogörelser för den politiska utvecklingen varvas med kultur- och militärhistoriska perspektiv. Det är en berättelse om vårt södra närområde, Centraleuropa, alltför ofta förbigånget på våra breddgrader.

Elisabeth, Frans Josefs maka, i Trieste, Italien. (Foto: Per Nilson)Elisabeth, Frans Josefs maka, i Trieste, Italien. (Foto: Per Nilson)

Elisabeth. Byst på innergården till den ungerska lutherska kyrkan i Cluj, Rumänien. Erzsébet (Elisabeth) var mycket populär bland ungrarna. (Foto: Per Nilson)Elisabeth. Byst på innergården till den ungerska lutherska kyrkan i Cluj, Rumänien. Erzsébet (Elisabeth) var mycket populär bland ungrarna. (Foto: Per Nilson)

Författaren, Ulf Irheden, framför Schönbrunn i Wien. (Foto: Joel Irheden)Författaren, Ulf Irheden, framför Schönbrunn i Wien. (Foto: Joel Irheden)

 

ULF IRHEDEN (född 1964) är fil. mag. i historia och har bland annat arbetat som journalist och översättare. Redan som tonåring väcktes hans intresse för Centraleuropa. Sedan 1980-talet har han varit verksam som guide för turistgrupper i flera av de länder som en gång utgjorde dubbelmonarkin Österrike-Ungern.