Vi har gått över gränsen till Ukraina och där fann vi denna buss till Lviv.

Vi har gått över gränsen till Ukraina och där fann vi denna buss till Lviv.