Snjatyn, den första staden i Galicien efter det att vi lämnat Bukovina.

Snjatyn, den första staden i Galicien efter det att vi lämnat Bukovina.