Prästen Jan Nepomuk kastas ner från Karlsbron i Prag.

Prästen Jan Nepomuk kastas ner från Karlsbron i Prag.