Oleg och Jarek vid Nadjas föräldrars grav.

Oleg och Jarek vid Nadjas föräldrars grav.