Jag tillsammans med katolska Tjernivtsi-bor och polska besökare utanför den katolska kyrkan.

Jag tillsammans med katolska Tjernivtsi-bor och polska besökare utanför den katolska kyrkan.