Inskriften på en av gravarna: Janusz Mieczyslaw Baczynski (...) 1903-1918.

Inskriften på en av gravarna: Janusz Mieczyslaw Baczynski (...) 1903-1918.