I den grekisk-katolska kyrkan i Tjernivtsi.

I den grekisk-katolska kyrkan i Tjernivtsi.