Här fanns tidigare en polsk kyrka. Det som återstår är klockstapeln.

Här fanns tidigare en polsk kyrka. Det som återstår är klockstapeln.