Exteriör från klosterkyrkan i Moldoviţa.

Exteriör från klosterkyrkan i Moldoviţa.