En minnestavla över Mihai Eminescu.

En minnestavla över Mihai Eminescu.