En furste (Stefan cel Mare?) skänker Kristus en kyrka. Väggmålning i Voronet.

En furste (Stefan cel Mare?) skänker Kristus en kyrka. Väggmålning i Voronet.