Den polska författarinnan Gabryela Zapolskas grav.

Den polska författarinnan Gabryela Zapolskas grav.